Uutiset


 

Lapuan Helluntaiseurakunnan näky ja strategia esiteltiin kesäkuun ehtoollisjuhlassa

4.6.2017 18.00

Kesäkuun ehtoollisjuhla oli merkittävä tilaisuus, jossa seurakuntamme näky ja strategia esiteltiin koko paikalla olleelle seurakuntaväelle. Näkyä ja strategiaa on hiottu ensin pastoreiden ja vanhimmiston kesken ja sen jälkeen käsitelty yhdessä seurakuntamme eri työmuotojen vetäjien kanssa, ja nyt se on valmis julkisesti jaettavaksi.

Johtava pastori Veli-Matti Köykkä selitti lyhyesti, mikä on näky, mitä se tarkoittaa ja mihin sitä tarvitaan. Veli-Matti myös siteerasi Habakukin kirjasta kohtaa, jossa käsketään toimimaan seuraavalla tavalla:

”Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessakin lukea.” (Hab. 2:2)

Lyhyen alustuksen jälkeen pastorit Veli-Matti Köykkä ja Jimmy Huhtala esittelivät näyn, joka oli jos nyt ei kirjaimellisesti piirretty tauluihin, niin kuitenkin kirjoitettu lakanalle, joka asetettiin kunniapaikalle seurakuntasalissa, että jokainen rukoushuoneellamme vierailija voi sen istuessaan, kävellessään tai vaikka juostessaan lukea.Pastorit esittelivät näyn, jonka voi juostessakin lukea

Jeesus – Lapualle ja maan ääriin saakka

Seurakuntamme yhteisenä tehtävänä on julistaa evankeliumia ja tehdä ihmisistä kaikissa kansanryhmissä Jeesuksen opetuslapsia.

Juhlallisen näkylakanan julkistamisen jälkeen Veli-Matti esitteli lakanaan painetun näyn sisältöä ja sen merkitystä konkreettisella tasolla. Se, että Jeesus voi tulla Lapualle ja aina maan ääriin saakka, edellyttää sitä, että Jeesus saa ensin tulla sydämiimme. Jeesus tulee sydämeen, kun ihminen tulee uskoon, mutta uskoon tulleen ihmisen eli Jeesuksen opetuslapsen on luovutettava sydämensä hallintavalta kokonaan Jeesukselle.

Evankeliumia tulee julistaa kaikille ja kaikkiin kansanryhmiin kuuluvista ihmisistä on tehtävä Jeesuksen opetuslapsia. Veli-Matti havainnollisti myös sitä, mitä sanalla ”kansaryhmät” tarkoitetaan. Kansanryhmät ovat paitsi maantieteellisiä ja rodullisia, myös monella muulla tavalla ryhmiteltäviä ihmisjoukkoja. Lapuallakin on monia erilaisia kansanryhmiä. Yksinasuvat, urheilijat, yrittäjät ja nuoret ovat kaikki omia kansanryhmiään, ja kaikista näistä ja monista muista kansanryhmistä Jeesus tahtoo pelastaa ihmisiä, ja meidän tehtävämme on viedä evankeliumi kaikille näille ryhmille ja tehtävä opetuslapsia niistä, jotka ottavat julistetun sanoman sydämen uskolla vastaan.

Strategia on keino, jolla tavoitteena oleva näky voidaan saavuttaa. Jokainen seurakuntamme työmuoto osaltaan vastaa siitä, että strategisesti työskentelemme yhteisen näyn edistämiseksi. Vanhimmistossa päätettyjä näkyä palvelevia strategisia keinoja seuraavalle vuodelle ovat esimerkiksi kesällä järjestettävä Hengellisen musiikin festivaali, syksyn Parasta Suomelle – lehtikampanja ja siihen liittyvät Parasta Lapualle – tilaisuudet sekä Jimmy Huhtalan kirjakampanja, jossa jaetaan 500 Tästä poikki –kirjaa mm. kouluvierailujen, katutyön ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Syksyn aikana järjestämme myös Saavuttamattomien kansojen saavuttamiseen tähtäävän muslimityön teemaviikonlopun, joka sisältää infoa ja koulutusta mahdollisuuksista palvella niiden kansojen parissa, jotka ovat vähiten evankeliumilla saavutettuja sekä rukousta noiden kansojen puolesta. Keväällä 2018 olemme mukana Pohjanmaan alueella järjestettävässä Mahdollisuus Muutokseen kampanjassa, jonka näemme erinomaisena strategisena välineenä saavuttaa paikkakuntamme asukkaita kaikista sen kansaryhmistä.

Juhlatilaisuuden saarnan piti pastori Jimmy Huhtala, joka käsitteli opetuslapsena olemiseen ja opetuslasten tekemiseen liittyviä asioita näkymme ja strategiamme kannalta. Emme voi tehdä toisista opetuslapsia, ellemme ensin itse ole sellaisia. Mikäli tietyt opetuslapseuden tunnusmerkit eivät täyty omassa elämässämme, ensimmäinen tehtävämme on suostua ja antautua siihen, että meistä itsestämme tehdään opetuslapsia, jotka sitten ovat kykeneviä tekemään myös uusia opetuslapsia.

Saarnan ja ehtoollisen nauttimisen jälkeen tilaisuudessa olleille jaettiin näkytekstillä varustettuja kirjanmerkkejä sekä huoneentauluja helpottamaan näyn oppimista ja sen sisäistämistä.