Blogi


 

En voi enää vaieta!

Veli-Matti Köykkä | 20.6.2019 16.15

EN VOI ENÄÄ VAIETA

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja siksi kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa sekä kohdella hyvin ja tasavertaisesti. Tämä ihmisarvon perusperiaate on keskeisin asia, josta tulee pitää vahvasti kiinni. Elämäni aikana olen saanut kohdata hyvin erilaisia ihmisiä ja pyrkinyt parhaan kykyni


mukaan ( = rajallista ja vajavaista) toimimaan tämän periaatteen pohjalta. Olen myös pyrkinyt siihen, ettei mikään asia kiinnitä väärällä tavalla huomiotani, vaan että katson ulkoisten asioiden taakse siten, että näen jokaisen ihmisen arvokkaana lähimmäisenä. Olen kohdannut ahneita, alkoholisteja, avionrikkojia ja kateellisia. Keskustellut mielenterveyspotilaiden, CP-vammaisten, halvaantuneiden ja homoseksuaalien kanssa. Käynyt tapaamassa kuolemaisillaan olevia pitkäaikaissairaita, auttanut köyhiä ja kuunnellut korkeasti koulutettujen menestystarinoita sekä eläkeläisten huolia. Olen tavannut työttömiä, maahanmuuttajia, duunareita, virkamiehiä, opiskelijoita, lapsia, yksinhuoltajia, kehitysvammaisia, katkeria ja rikkaita. Olen syönyt yhdessä henkirikoksesta tuomittujen kanssa ja yrittänyt auttaa peliriippuvaisia heidän ongelmissaan. Ja näissä kaikissa olen ymmärtänyt sen, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas – Sinunkin!

Raamattu jakaa ihmisen elämään liittyviä asioita ’karkeasti ottaen’ kahteen osaan. 1) Ensiksi on asiat, joihin Jumala tarjoaa apuaan erityisten lupausten kautta. Tällaisia ovat esim. sairaus, toimeentulon huolet, särkyneen sydämen tuomat kivut ja johdatuksen löytäminen elämän valinnoissa. 2) Sitten on asiat, jotka rikkovat Jumalan tahtoa vastaan ja joita kutsutaan synniksi. Huomionarvoista on, että erityisesti näissä syntiasioissa, Jumala tahtoo auttaa meitä. Tapa on vain toinen, kuin esim. elämän valintojen kohdalla. Ihmisen tulee ensin tulla tietoiseksi synneistään. Tämä tapahtuu Jumalan antaman ilmoituksen eli Raamatun perusteella, jota Pyhä Henki käyttää apuna näyttäessään ihmiselle todeksi synnin. Näin ihminen tulee tietoiseksi siitä, että hän rikkoo elämässään Jumalan hyvää tahtoa vastaan. Sen jälkeen hänen tulee tehdä valinta, miten hän suhtautuu omaan syntisyyteensä. Joko hän haluaa hylätä synnin tai jatkaa siinä edelleen. Ihminen, joka tiedostaa synnin, tunnustaa ja katuen hylkää ne, saa kokea Jumalan avun, anteeksiannon ja puhdistuksen. Tämä tapahtuu armosta, eli Jumalan lahjana, Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Syntejä, joita Raamattu mainitsee erityisesti nimeltä ovat mm. kateus, epäjumalanpalvelus, viha, haureus (eli avioliiton ulkopuolinen seksuaalisuus, johon myös avoliitto ja irtosuhteet kuuluvat), ahneus, juopumus, homoseksuaalisuus, varastaminen, tappaminen, valehtelu ja noituus.  Raamattu ilmoittaa myös, että vaikka emme olisi edellä mainittuihin asioihin vahvasti osallistuneetkaan, olemme kaikki silti syntisiä, koska suhteemme Jumalaan on katkennut. Kaikki ihmiset ovat siis rikkoneet Jumalaa vastaan, joten tässäkin suhteessa olemme tasaveroisia. Syntiongelmaa varten Jumala antoi kalliin lahjansa lähettämällä Jeesuksen meidän avuksemme. Jeesus kuoli vapaaehtoisesti ristillä ja näin otti meille kuuluvan rangaistuksen itselleen. Tämä on se suuri ilosanoma – evankeliumi, johon uskomalla pelastumme.

Suomen evankelisluterilainen kirkko, joka on kansamme keskellä tärkeässä hengellisessä asemassa, on nyt tietoisesti lähtenyt tukemaan Helsingin Pride-tapahtumaa (24.-30.6.19), joka ”ylpeilee” asioilla, jonka Jumalan Sana selkeästi ilmoittaa vääräksi. Jumala on asettanut papit ja pastorit kansan keskelle julistamaan Jumalan totuutta ja ilmoittamaan sen, mikä on oikein ja väärin. Itse en kuulu ev.lut. kirkkoon, mutta minulla on siellä monta hyvää kollegaa sekä useita Jeesukseen ja Raamattuun aidosti uskovia ystäviä. Siksi sydämeni itkee heidän kanssaan tätä nykyistä tilannetta, sillä tulevaisuus ei todellakaan näytä hyvältä. Nyt jos koskaan on tärkeä avata suunsa ja seistä rohkeasti Jumalan Sanan totuuden puolesta. Sain tästä vahvan muistutuksen juuri päättyneellä matkalla, jonka aikana vierailin Auswitch - Birkenaun keskitysleireillä Puolassa. Natsi-Saksan julmuudet alkoivat yli 10 vuotta aikaisemmin ideologisen propagandan levittämisellä, jota edesauttoi niiden tahojen vaikeneminen, jotka tunnistivat oikean ja väärän. Brittiläinen valtiomies ja filosofi Edmund Burke (1729-1797) on todennut: ”Kaikki, mitä tarvitaan pahuuden lisääntymiseen, on se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.” Siksi heidän, jotka tuntevat Jumalan Sanan ilmoituksen oikeasta ja väärästä, sekä kantavat huolta kansamme tulevaisuudesta, ei saa nyt vaieta!

Keskikesän juhla, juhannus, on Johannes Kastajan merkkipäivä. Johannes oli vangittu, koska hän oli sanonut, että kuningas Herodeksen seksuaalinen suhde veljensä vaimon Herodiaan kanssa oli väärin. Lopulta Johannes menetti tässä prosessissa päänsä. Jos Johannes Kastaja olisi vaiennut, olisiko se ollut mielestäsi oikein?

Siunausta elämääsi!
Veli-Matti Köykkä


Briefly:
a) Jokaisen ihmisen elämän on arvokas ja häntä tulee rakastaen kunnioittaa.
b) Raamattu ilmoittaa selvästi asioista, jotka rikkovat Jumalan tahtoa sekä myös ihmisen omaa elämää vastaan. Näistä asioista ihmisen tulisi luopua (= tehdä mielen muutos, parannus).
c) Jeesus vapauttaa ja puhdistaa jokaisen syntinsä tunnustavan ja antaa voimakkaan avun elämään ja turvan iankkaikkisuuteen.
d) Sinä, joka tunnet Jumalan Sanan totuuden – älä vaikene, avaa suusi ja ole rohkea!

Aiheeseen liittyviä Raamatun tekstejä löytyy mm. seuraavista kohdista: Mark 20-23, Room 1: 18-32 ja  3:23-26,  1 Kor 6:9-11,  Gal 5:19-21, Juud jae 7, Hes 22:26 ja 44:23, Apt 10: 43, Joh 3:16