Blogi


 

Muutos on mahdollista – mutta onko se tarpeellista?

Jimmy Huhtala | 4.4.2018 12.00

Mahdollisuus löytää pimeydestä valoon on mahdollista ja tarpeellista

Mahdollisuus löytää pimeydestä valoon on mahdollista ja tarpeellista

Mahdollisuus muutokseen. Koe muutos. 15 tarinaa, jotka voivat muuttaa elämäsi. Nämä ”iskulauseet” ovat viimeisen kuukauden aikana tulleet varsin tunnetuiksi ympäri Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata – myös Lapualla. Mutta entä ne ihmiset, jotka eivät kaipaa muutosta? Eiväthän kaikki ole sairauksineen kuoleman rajalla, eiväthän kaikki kärsi pahoista allergioista tai itsetuhoisista ajatuksista, eiväthän kaikki ole koulukiusattuja tai päihderiippuvaisia. Mihin tavallinen, elämässään pääasiallisesti onnistunut ihminen tarvitsee muutosta, etenkään sellaista jota katujen varsilla ja jopa kellotapulien kyljessä pitää toisille toitottaa?

Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia, mutta silti on joitain asioita, jotka yhdistävät kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen ja tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Raamattu kertoo, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä – eli rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan – ja ovat sen seurauksena vailla Jumalan kirkkautta, eli elävät erossa Hänestä. Kaikilla ihmisillä on siis yhteinen ongelma. Ongelma on sellainen, johon tavallisesti pyritään löytämään jokin toimiva ratkaisu. Kun ratkaisu löytyy, on ongelma voitettu ja tilanne on muuttunut. Syntiongelma on siitä erityisen haastava ongelma, että siihen ei ihminen ole kyennyt monista yrityksistään huolimatta keksimään ratkaisua. Pääsiäisen aikana juhlimme sitä, että Jumala armossaan tahtoi ratkaista ongelman ihmiskunnan puolesta ja sen pelastamiseksi. Hän antoi ainoan Poikansa meidän edestämme. Jeesus kärsi puolestamme sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meistä jokaiselle. Kaikkien ihmisten suurin ongelma ratkaistiin ristillä. Ihmiselle avautui mahdollisuus palata Jumalan yhteyteen.

Koe muutos – iskulause ei ensisijaisesti viittaa siihen, että jos olet allerginen, voit parantua allergiastasi. Mahdollisuus muutokseen – mission nimi ei ensisijaisesti kerro mahdollisuudesta päästä eroon päihderiippuvaisuudesta ja viinanhimosta. 15 tarinaa, jotka voivat muuttaa elämäsi – ne eivät ensisijaisesti ole tarinoita siitä, miten joku elämän ulkoinen olosuhde muuttui. Mahdollisuus muutokseen on mahdollisuus löytää yhteys Jumalaan. Tämä mahdollisuus on niin hieno asia, että tahtoisimme kaikkien kokevan sen. Siksi kehotus – Koe muutos! 15 tarinaa, jotka voivat muuttaa elämäsi kertoo ihmisistä, jotka erilaisten elämäntilanteiden keskellä ovat saaneet kokea kaikkein tärkeimmän muutoksen. He ovat löytäneet yhteyden Jumalaan, ja se on muuttanut heidän sydämensä. Raamattu puhuu tästä uudestisyntymisenä, eikä se ole lainkaan liioiteltu ilmaus sille, että ihminen saa kokea sisäisen muutoksen ja Jumalan läsnäolon elämässään. Ihminen, joka on rikkonut Jumalaa ja Hänen tahtoaan vastaan, saa rikkomuksensa anteeksi. Ihminen, joka on elänyt elämänsä piittaamatta Jumalan tahdosta, saa mahdollisuuden käyttää elämänsä jatkossa toisella tavalla. Se on mahdollista – ja se on tarpeellista.

Kun ihminen kokee tuon tärkeimmän muutoksen ja muuttuu sisäisesti, tapahtuu usein myös muutoksia, jotka ovat myös muiden havaittavissa. Päihderiippuvainen vapautuu päihteistä, itsetuhoinen saa kokea Jumalan rakkauden ja ymmärtää oman arvokkuutensa, koulukiusattu saa eheytyä sisäisesti. Elämä saa uuden sisällön ja suunnan. Rukoukset kuullaan ja niihin vastataan. Sairaudet voivat parantua. Toiset kokevat jopa paluun kuoleman rajalta. Kaikki eivät. Rauha Jumalan kanssa tekee jokaisen ihmisen kuitenkin valmiiksi kohtaamaan kuoleman.

Jeesus sanoi veljensä menettäneelle Martalle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?" (Joh. 11:25–26)

Mahdollisuus muutokseen on mahdollisuus iankaikkiseen elämään, joka jatkuu ja kaikessa ihanuudessaan oikeastaan vasta kunnolla alkaa, kun tämä ajallinen elämä päättyy. Tämä muutos on paitsi mahdollinen, myös tarpeellinen. Se on tarpeellinen myös niille, jotka eivät tiedosta sitä kaipaavansa ja niille, jotka ovat tyytyväisiä nykyiseen elämäänsä vailla tietoa paremmasta. Siksi olemme kuukauden tätä sanomaa toitottaneet – ja ainakin Lapualla sitä aiomme myös jatkaa. Me olemme kokeneet muutoksen, joka on kaiken hehkuttamisen ja myös toisille suosittelemisen arvoinen!

- Jimmy Huhtala