Blogi


 

Sanotaanko sinua syntisten ystäväksi?

Jimmy Huhtala | 30.5.2017 14.13

Jeesusta syytettiin usein siitä, että hän söi ja joi syntisten kanssa ja häntä ”haukuttiin” myös syntisten ystäväksi. Kerran fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät myös Jeesuksen opetuslapsiin ja esittivät näille kysymyksen: Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?” (Luuk. 5:30)


Vaikka kysymys oli tällä kerralla kohdistettu Jeesuksen sijaan hänen opetuslapsilleen, Jeesus antoi kysyjille vastauksen ja otti samalla myös vastuun paitsi omasta myös seuraajiensa toiminnasta sanoen: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat.” (Luuk. 5:31)

Huomionarvoista näissä tilanteissa on se, että mitä ilmeisimmin syntiset eli sosiaalisesti syrjityt ja uskonnollisten johtajien epäilyttävinä pitämät henkilöt viihtyivät Jeesuksen ja tämän opetuslasten seurassa. Kyseessä täytyi olla jotain paljon enemmän kuin vain se, että Jeesus seuraajineen oli päättänyt poiketa käännytysreissullaan myös niiden parissa, joita muut ihmiset eivät kovin suuresti arvostaneet. Jeesus ja hänen opetuslapsensa ilmeisesti kohtelivat näitä lähimmäisiään rakkaudella ja kunnioituksella, sillä parhaiten ihminen viihtyy juuri sellaisessa seurassa, jossa hän kokee tulevansa kohdatuksi ja hyväksytyksi.

Jeesuksen opetuslasten, eli kaikkien kristittyjen, tulisi olla kaikessa Herransa seuraajia. Jeesus on omalla elämällään antanut meille esimerkin, miten meidän tulisi toimia ja suhtautua asioihin ja toisiin ihmisiin.

Mikä on meidän suhtautumisemme ja suhteemme ”syntisiin” - eli niihin ihmisiin, jotka vielä ovat kiinni synneissään, eivätkä ole vastaanottaneet armoa, joka puhdistaa syntisen ihmisen synnistä ja vapauttaa sitä seuraavasta tuomiosta? Mitä ihmiset kokevat, kun he ovat kanssamme tekemisissä? Rakkautta, kunnioitusta ja hyväksyntää? Vai kenties jotain aivan muuta, jopa täysin päinvastaista suhtautumista? Onko ihmisillä hyvä olla seurassamme, hakeutuvatko he kanssakäymiseen uskovien kanssa ja toivottavatko he heidät tervetulleiksi koteihinsa ja rientoihinsa? Vai karttavatko he Jeesuksen opetuslapsia, koska kokevat tulevansa tuomituiksi ja ylenkatsotuiksi taholtamme?

Pääseekö Jumalan tuntemisen tuoksu esiin meidän elämämme kautta, ja olemmeko ihmisten keskuudessa ”elämän tuoksu elämäksi”, kuten Raamattu hyvin selvästi antaa ymmärtää? (2. Kor. 2:14-16) Olemmeko me konkreettisesti Jeesuksen seuraajia tämän suhteen? Olemmeko me tämän maailman keskellä sellaisia kuin Jeesus?

Haastan jokaista Jeesuksen seuraajaa tutkimaan itseään, ja rukoillen kysymään Jumalalta, mitä ihmiset näkevät ja kokevat, kun ovat kanssamme tekemisissä. Jos syntiset eivät viihdy seurassamme, missä on vika? Mitä voisimme tehdä toisin? Miten voisimme saada maineen ”syntisten ystävinä” ja tietysti ennen kaikkea olla sitä aidosti ja oikeista sydämen motiiveista käsin?

Jimmy Huhtala

Aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia:

Matt. 9:11; Matt. 11:19; Mark. 2:16; Luuk. 5:30 – 32; Luuk. 7:34; Joh. 13:15; 2. Kor. 2:14 – 16 ;1. Piet. 2:21; 1. Joh. 4:17