Blogi


 

Millaisen Jeesuksen sinä tunnet?

Veli-Matti Köykkä | 31.3.2015 19.10

Luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen (60) syntymäpäivän kunniaksi julkaistussa juhlakirjassa ”Kuka hän on” käsitellään arkkipiispan käsitystä Jeesuksesta. Kirjan sanoma on saanut teologista keskustelua seuranneet tutkijat hämmennyksen valtaan. Arkkipiispan Jeesus kun tuntuu olevan niin kovin erilainen, kuin mitä kristillisessä julistuksessa on perinteisesti opetettu.

 


 

-Mäkisen käsitys Jeesuksesta on voimakkaasti humaaniin ihmisyyteen ja tämän puoleiseen elämään liittyvää, eikä siinä esiinny ollenkaan synnin ja kuoleman voittanutta Vapahtajaa, toteaa STI:n pääsihteeri Ville Auvinen.Jeesus Kristus on uskomme keskeisin sisältö. Siksi ei ole lainkaan pieni asia, millaisen Jeesuksen me tunnemme. Onko meidän Jeesus Raamatun ilmoittama, herätysliikkeen perinteiden värittämä, vai olemmeko itse muotoilleet sellaisen Jeesuksen, joka sopii juuri minun makuuni? Terveen hengellisen elämän kasvu perustuu oikeaan käsitykseen Jeesuksesta. Raamatun ilmoittama tieto JeesuksestaKristuksesta on juuri se, johon meidän tulee ojentautua, sillä pyhät kirjoitukset ovat juuri tätä varten.
”Mutta nämä ovat kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään.” Joh 20:31
Eräs pojistamme totesi kerran nähtyään perhepäivähoitopaikan isännän korjaavan traktoria, että Lassella on likainen maha. Samasta miehestä työkaveri antaisi varmaan lausunnon, että hän on tunnollinen ja ahkera työmies. Puoliso taas voisi kertoa Lassesta paljon sellaisia piirteitä, joista muut eivät tiedä mitään.
Käsityksemme ihmisistä perustuu siis paljolti siihen, miten hyvin tunnemme hänet.
On siis hyvä pysähtyä ja kysyä avoimesti itseltään: Millaisen Jeesuksen minä tunnen? Hyvä ja konkreettinen tapa selvittää asiaa itselleen on tehdä seuraava yksinkertainen harjoitus: Millä ensiksi mieleesi tulevilla kolmella sanalla kuvaat Jeesusta?
Jokainen kristitty on kutsuttu Jeesuksen edustajaksi eli papiksi. Siksi on vastuullista syventyä miettimään annammeko seurakuntana ja yksilökristittyinä oikean kuvan Jeesuksesta tälle maailmalle? Onko meidän Jeesus välinpitämätön, vihainen vai heikko? Vai onko hän Herrojen Herra, syntisten ystävä ja elämän leipä?
Paavali ilmoitti Korintin seurakunnalle, että tullessaan heidän luokseen hän oli päättänyt olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna. (1 Kor 2:2) Juuri ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Kristuksessa me näemme sen rakkauden, jonka Jumala on meille hänessä ilmoittanut. Tässä käsittämättömässä rakkauden osoituksessa meille ilmoitetaan se Jeesus, johon me uskomme ja jota meidän tulee julistaa.

Veli-Matti Köykkä